Hantering av personuppgifter

Mylan, Meda AB (A Mylan Company) samt BGP Products kan komma att bearbeta dina personuppgifter för att anpassa informationen om produktnyheter och tillbehör, utbildningserbjudanden samt annan relevant information för ditt yrke i vår kommunikation. Då Mylan är ett internationellt företag kan dotterbolag och dess anställda, inklusive enheter utanför Europa få tillgång till eller ta del av dina uppgifter. I dessa fall kommer Mylan säkerställa en adekvat nivå av dataskydd eller adekvata skyddsåtgärder i frågor som rör ditt personskydd samt dina grundläggande fri- och rättigheter.

Du har rätt att begära tillgång till, ändra eller radera dina personuppgifter. Du har även rätt att begränsa behandlingen av, invända mot bearbetning av samt begära ut dina personuppgifter genom följande metoder: sända ett mail till: dataprivacy@mylan.com, telefon: 020-10 92 73.

Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- och Sjukvårdens Adress- register, HSAR, av Meda AB, som är anslutet till Integritetsskyddsprogrammet för HSAR. Ytterligare information erhålls av IQVIA Solutions Sweden AB, e-mail: adressuppdatering@iqvia.com.